[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Lang Phường kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Lang Phường (10); Bá Châu (2); trấn Thắng Phương; Văn An.

Nhóm học Pháp ở: Lang Phường (5); trấn Yến Giao, Tam Hà; An Thứ; Bá Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/廊坊大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431141.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share