[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Giai Mộc Tư tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Giai Mộc Tư (2); thành phố Phú Cẩm (14); huyện Hoa Xuyên (1); phía Đông thành phố Giai Mộc Tư (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431124.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share