[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Tần Hoàng Đảo kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Tần Hoàng Đảo (10); Phủ Ninh; huyện Thanh Long (3); huyện Xương Lê (3).

Nhóm học Pháp ở: Tần Hoàng Đảo (2); khu Hải Cảng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/秦皇岛大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431156.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share