[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Lâm Nghi kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Lâm Nghi; Lan Sơn (3); trấn Đóa Trang, huyện Mông Âm; trấn Đào Khư, huyện Mông Âm; huyện Mông Âm (8); Khu công nghiệp huyện Mông Âm; huyện Cử Nam; huyện Phí; huyện Bình Ấp; hồ Vân Mông; tân khu Bắc Thành.

Nhóm học Pháp ở: Lâm Nghi; trấn Đào Khư, huyện Mông Âm; huyện Mông Âm (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/临沂大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431347.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share