[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Giai Mộc Tư kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Hắc Long Giang; Giai Mộc Tư (4); khu ngoại ô Giai Mộc Tư (2); Phú Cẩm; Vĩnh Hằng; trấn Hoành Đầu Sơn, huyện Hoa Xuyên; Thang Nguyên (3); Hoa Xuyên (2); trấn nhỏ Đông Cực, Phủ Viễn.

Nhóm học Pháp Thiên Duyên ở Giai Mộc Tư; Giai Mộc Tư; phía nam chợ thực phẩm ở Thiết Tây.

Nhóm giảng chân tướng trên điện thoại di động ở Giai Mộc Tư (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431350.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share