[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Lang Phường, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Lang Phường (3); Tam Hà Yến; nhóm học Pháp ở Tam Hà (2); An Thứ; Lang Phường (3); nhóm học Pháp ở thôn Bắc Vượng; Vĩnh Thanh (3); Tam Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/廊坊大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431372.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share