[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Cát Lâm (10); Giao Hà; Hoa Điện; Triều Tiên tộc; Vĩnh Cát (4); Thư Lan (2).

Nhóm giảng chân tướng ở: Giao Hà; khu mới ở Cát Lâm; Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/吉林市大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431355.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share