[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Sơn Hải Quan (2); Xương Lê; Tần Hoàng Đảo (5); Thanh Long (5); Tần Hoàng Đảo (6); nhóm học Pháp ở Tần Hoàng Đảo; khu tự trị Thanh Long Mãn Tộc; Sơn Hải Quan; nhóm học Pháp khu Hải Cảng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/秦皇岛大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431389.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share