[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp khu Liên Sơn (4); Liên Sơn (5); Hồ Lô Đảo (10); nhóm học Pháp ở Hưng Thành; Hưng Thành (2); nhóm học Pháp ở Hồ Lô Đảo (2); nhóm học Pháp ở Tân Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/葫芦岛大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431390.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share