[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp ở các khu vực dưới đây tại Úc và New Zealand cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Úc (02); Đệ tử Đại Pháp tại New Zealand; Adelaide, Úc; Sydney, Úc (10); Melbourne, Úc (02); Hamilton, New Zealand (02); Trường Minh Huệ tại Úc; Canberra, Úc


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/澳大利亚、新西兰大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431499.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share