[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử trong quân đội ở các khu vực và địa khu dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Quảng Châu thuộc Quảng Đông; tỉnh Hồ Nam; toàn thể đệ tử là bộ đội không quân đã chuyển nghiệp; quân khu Quảng Châu thuộc Quảng Đông; hệ thống học viên quân sự ở Đại Lục; quân khu Nam Kinh thuộc Giang Tô; Trùng Khánh; sĩ quan quân đội đã xuất ngũ; Tây An thuộc Thiểm Tây; quân khu Thành Đô thuộc Tứ Xuyên; Hải Điến thuộc Bắc Kinh; Đại Liên thuộc Liêu Ninh; Đại Đồng thuộc Sơn Tây; đệ tử là sĩ quan đã về hưu cùng bốn chị em trong nhà; đệ tử trong quân đội đã về hưu ở Bắc Kinh; cán bộ thuộc bệnh viện quân đội đã chuyển nghiệp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/大陆军队大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431362.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share