[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Nội Mông Cổ tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Nội Mông Cổ kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Khu tự trị Nội Mông Cổ (3); huyện Ba Lâm Tả Kỳ, Xích Phong (4); thành phố Xích Phong (9); thành phố Hoắc Lâm Quách Lặc, Thông Liêu.

Điểm học Pháp ở thành phố Xích Phong (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/内蒙古大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–430946.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share