[MINH HUỆ 20-09-2021] Tết Trung thu 2021 sắp tới, đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ! Các đệ tử cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ.

Các đệ tử viết trong thiệp chúc mừng: Tiến trình Chính Pháp tiến tới dũng mãnh, vạn vật trong vũ trụ đang canh tân, chúng con hiểu rõ trọng trách mình phải gánh vác, càng hiểu rõ thời gian cứu người rất cấp bách, không thể chậm trễ một giây nào. Tại thời khắc tối hậu quan trọng nhất, chúng con phải càng trân quý thời gian quý báu mà Sư tôn đã dùng phó xuất cự đại của mình để kéo dài cho chúng sinh, tinh tấn tu tốt bản thân, cứu độ càng nhiều chúng sinh hơn nữa.

Dưới đây là một phần thiệp chúc mừng do các đệ tử đến từ 22 tỉnh, 4 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc Trung ương kính gửi Sư tôn, cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.

Đệ tử đến từ một thị trấn ở Chiêu Viễn thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ!

Trong nhiều năm mưa gió gian nan vừa qua, chúng con trong mỗi bước đi đều có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Đệ tử luôn thanh tỉnh đối diện với nhiều lần sách nhiễu của các nhân viên Ủy ban Chính trị Pháp luật của Trung Cộng, đệ tử không sợ hãi, vẫn luôn giảng chân tướng cho họ, còn mời thêm nhiều người hơn nữa nghe chân tướng, từ đó khiến họ đặt định vị trí của bản thân, tuyển trạch tương lai tốt đẹp. Đệ tử sẽ ghi nhớ lời dạy của Sư tôn, tu tốt tự kỷ, làm tốt ba việc mà Sư phụ đã giao phó.

Đệ tử xin chân thành gửi đến Sư tôn: “Sư phụ, Ngài vất vả rồi! Con xin cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ”


Toàn thể đệ tử thuộc một nhóm học Pháp ở quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tết Trung thu đã tới, lòng cảm ân của đệ tử đối với Sư tôn không lời nào có thể biểu đạt được! Chỉ bằng cách tinh tấn để báo đáp Sư ân!

Bất luận con đường sau này còn bao xa, đệ tử nhất định ghi nhớ cẩn thận lời dạy của Sư tôn, trân quý thời gian và cơ duyên quý báu mà Sư tôn đã dùng sự phó xuất cự đại để kéo dài cho đệ tử, thiết thực tu tốt bản thân, làm được “tu luyện như thuở đầu,” hoàn thành tốt sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, cùng Sư phụ trở về nhà!

Toàn thể đệ tử ở một nhóm học Pháp ở Hải Điến thuộc Bắc Kinh khấu bái cung chúc Sư tôn.
Tết Trung thu 2021


Một nhóm học Pháp ở thành phố Tự Cống thuộc Tứ Xuyên cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ!

Cảm ân

Tục thế nhân tâm phù, vạn kiếp chúng sinh khổ
Tùy Sư đáo trung thổ, cứu nhân bất đình bộ
Phồn tinh doanh quang lộ, ngẫu hoa hương bích hồ
Thanh thanh chân ngôn tụng, Pháp quang thiên địa cố

Tạm dịch

Thế tục nhiều nhân tâm, vạn kiếp chúng sinh khổ
Cùng Thầy tới trung thổ, cứu người không chùn bước
Sao sáng soi quang lộ, hoa sen hương khắp hồ
Tụng từng tiếng chân ngôn, Pháp quang chiếu thiên địa

Sư tôn, Ngài vất vả rồi! Toàn thể đệ tử ở thành phố Tự Cống xin cảm tạ ơn cứu độ của Sư tôn! Các đệ tử sẽ nỗ lực hơn nữa làm tốt ba việc, cứu nhiều người, báo đáp Sư ân!

Đệ tử kính bái Sư tôn! Một lần nữa cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Ngoài ra còn có lời chúc đến từ đệ tử tại các khu vực và địa khu dưới đây tại Trung Quốc Đại Lục.

Huyện Kiến Bình, thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh; vùng miền núi phía Tây tỉnh Liêu Ninh; Song Bi thuộc Trùng Khánh; Đường Sơn thuộc Hà Bắc; Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm; Kế Châu thuộc Thiên Tân; Vũ Hán thuộc Hồ Bắc; thành phố Vũ Hán; Lạc Dương thuộc Hồ Nam; Lạc Dương; Cáp Nhĩ Tân thuộc Hắc Long Giang; Yên Đài thuộc Sơn Đông; Đại Đồng thuộc Sơn Tây; Nam Kinh thuộc Giang Tô; khu tự trị dân tộc Choang tại Quảng Tây; dân tộc Triều Tiên thuộc Cát Lâm; Thiên Thủy thuộc Cam Túc; Bắc Kinh; Thành Đô thuộc Tứ Xuyên; Quý Dương; Côn Minh thuộc Vân Nam; Quý Cảng thuộc Quảng Tây; Hồng Hà thuộc Vân Nam; Lan Khê thuộc Chiết Giang; Cách Nhĩ Mộc thuộc Thanh Hải; các thị trấn ở biên giới thuộc Hắc Long Giang; Ninh Ba thuộc Chiết Giang; Xương Cát thuộc Tân Cương; quận Nam Hối thuộc Thượng Hải; Thạch Chủy Sơn thuộc Ninh Hạ; Phúc Châu thuộc Phúc Kiến; Tam Á thuộc Hải Nam; tỉnh Thanh Hải; khu tự trị Nội Mông Cổ; khu tự trị Duy Ngô Nhĩ thuộc Tân Cương; Vũ Hán thuộc Hồ Bắc; Nam Xương thuộc Giang Tây; Triều Nam thuọc Quảng Đông; Đại học Giao thông Tây An thuộc Thiểm Tây; ngành giáo dụng ở Lâm Tuyền thuộc An Huy.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/中国大陆30省大法弟子恭祝师尊中秋节快乐-431335.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share