[MINH HUỆ 20-09-2021] Pháp Luân Đại Pháp thù thắng mỹ hảo, một người tu luyện, từ đó cả gia đình minh bạch Pháp Luân Đại Pháp hảo, thu hút cả gia đình tam đại, tứ đại, thậm chí còn có tình huống cả gia tộc bước vào tu luyện Đại Pháp. Nhiều gia đình tu luyện Đại Pháp đến từ Đại Lục xin cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ! Cung chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Lời chúc đến từ các gia đình đệ tử Đại Pháp thuộc các khu vực và địa khu dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục.

Quận Hằng Sơn thuộc Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang; huyện Phú Cẩm thuộc Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang; huyện Đông Phong thuộc Liêu Nguyên, tỉnh Cát lâm; huyện Đại An thuộc Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm; huyện Bình Độ thuộc Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; Cáp Nhĩ Tân thuộc Hắc Long Giang; Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên; một gia đình tam đại ở Đại Lục; Chu Khẩu thuộc Hà Nam; huyện Bột Lợi thuộc Hắc Long Giang; Thông Hóa thuộc Cát Lâm; một gia tộc đệ tử ở Đại Lục; Thiên Tân; Thượng Hải; Bắc Kinh; Đức Dương thuộc Tứ Xuyên; Vinh Thành thuộc Sơn Đông; Y Xuân thuộc Hắc Long Giang; Trương Gia Khẩu thuộc Hà Bắc; Cửu Giang thuộc Giay Tây; Cẩm Châu thuộc Liêu Ninh; hai vợ chồng đệ tử cao tuổi ở Thạch Gia Trang thuộc Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/阖家结圣缘幸福绵延-恭祝师尊中秋好-431334.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share