[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Cát Lâm (2); khu Nhị Đạo Giang, huyện Thông Hóa; huyện Thông Hóa, Cát Lâm; huyện Phù Dư, Cát Lâm (4); huyện Lê Thụ, thành phố Tứ Bình, Cát Lâm;  thành phố Tứ Bình, Cát Lâm; châu Diên Biên, thành phố Diên Cát, Cát Lâm; huyện Đông Liêu, thành phố Liêu Nguyên (3);  thành phố Liêu Nguyên, Cát Lâm (12).

Điểm học Pháp ở thành phố Đại An, Bạch Thành, Cát Lâm; huyện Thông Hóa, Cát Lâm (2); huyện Tĩnh Vũ, thành phố Bạch Sơn, Cát Lâm.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/吉林省大法弟子恭祝师尊中秋好-31条–430949.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share