[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây tại Hàn Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Seongnam, Gyeonggi; Geumjeong, Gyeonggi-do; Phía Nam Seoul; Gimhae; Seoul; Phía Đông Seoul; Yeongdeungpo; Sejong; Busan; Phía Tây Seoul; Daejeon; Suwon; Phía Bắc Seoul; Gumi, Gimcheon; Quận Geumsan; Bucheon; Cheonan, Chungcheongnam-do; Phía Bắc Gyeongsangbuk-do; Changwon

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/韩国多地大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431506.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share