[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Huyện Nhũ Sơn, thành phố Uy Hải; thị trấn Phùng Gia, huyện Nhũ Sơn; thị trấn Hạ Sơ, huyện Nhũ Sơn; thị trấn Đại Cô Sơn, huyện Nhũ Sơn; thị trấn Ngọ Cực, huyện Nhũ Sơn; thị trấn Chư Vãng và Nhai Tử, huyện Nhũ Sơn; thị trấn Dục Lê, huyện Nhũ Sơn; thị trấn Sơn Trại, huyện Nhũ Sơn; thị trấn Hạ Thôn, huyện Nhũ Sơn; thị trấn Bạch Sa Than và Hải Dương Sơ, huyện Nhũ Sơn; thị trấn Từ Gia và Nam Hoàng, huyện Nhũ Sơn; Huyện Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài (5); Huyện Lâm Thanh, thành phố Liêu Thành; Quận Lâm Truy, thành phố Truy Bác; Thành phố Nhũ Sơn; Huyện Tê Hà, thành phố Yên Đài.


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/431089.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share