[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh An Huy tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!    Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở An Huy kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Tỉnh Anh Huy; Thành phố Giới Thủ, Phụ Dương, An Huy ; thành phố Hợp Phì, An Huy (3); khu Tây, thành phố Hợp Phì, An Huy; khu Trung, thành phố Hợp Phì, An Huy; khu Nam,  thành phố Hợp Phì, An Huy; huyện Trường Phong, thành phố Hợp Phì, An Huy; thành phố Hoài Nam, An Huy (2); thành phố Đồng Lăng, An Huy (2); thành phố An Khánh, An Huy (2); gia đình Tứ Xuyên ở tỉnh An Huy; thành phố Vu Hồ, An Huy (2); thành phố Lâm Tuyền, An Huy; huyện Đãng Sơn, Túc Châu, An Huy (2); thành phố Phụ Dương, An Huy; thành phố Hoài Bắc, An Huy; thành phố Trừ Châu, An Huy.

Điểm học Pháp ở:  một huyện ở tỉnh An Huy; thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/安徽大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–430956.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share