[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Tỉnh Quảng Đông; huyện Lục Hà, Sán Vĩ(2); ở trọ tại Thâm Quyến; thành phố Chu Hải; thành phố Thâm Quyến(8); khu Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến; thị trấn Hoàng Giang, Đông Hoản (2); thành phố Sán Đầu (3); huyện Triều Dương, Sán Đầu; thành phố Thiều Quan; thành phố Dương Giang; thành phố Phật Sơn; thành phố Hóa Châu, Mậu Danh; huyện Huệ Lai, Yết Dương; thành phố Mai Châu.

Điểm học Pháp ở: thành phố Huệ Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–430960.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share