[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hồ Bắc tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Vũ Hán (12); thành phố Nghi Xương (1); thành phố Hoàng Cương (2); thành phố Kinh Môn (2); thành phố Hàm Ninh (2); Tương Dương (1); thành phố Hiếu Cảm và An Lục (6).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–430975.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share