[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Thiểm Tây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Hán Trung (5); thành phố Bảo Kê (14); Diên An (1); thành phố Du Lâm (1); thành phố Hàm Dương (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/陕西大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–430987.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share