[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Nội Mông Cổ tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Xích Phong (7); khu tự trị Thông Liêu (2); thành phố Thông Liêu (1); thành phố Hô Luân Bối Nhĩ (8); khu tự trị Tích Lâm Quách Lặc Minh (3); Hô Hòa Hạo Đặc (1); khu tự trị Xích Phong (1); vùng ngoài tiểu khu Y Mẫn (1); Bảo Xương (1); các thành phố bên trong Mãn Châu (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/内蒙古大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–430995.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share