[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hắc Long Giang tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hắc Long Giang (3); thành phố Hắc Hà (1); thành phố Song Áp Sơn (3); khu Long Sa ở Tê Tề Cáp Nhĩ (1); thành phố Mẫu Đơn Giang (8); thành phố Tuy Hóa (3); thành phố Hạc Cương (2); thành phố Thất Đài Hà (4); tiểu trấn và vùng núi Bắc Bộ (1); Y Xuân (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–430989.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share