[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Tây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Thái Nguyên (4); thành phố Hãn Châu (1); thành phố Dương Tuyền (12); ngoại ô thành phố Trường Trị (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/山西大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431008.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share