[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Hồ Bắc, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Quận Giang Ngạn, thành phố Vũ Hán; một gia đình đệ tử Đại Pháp ba người tại quận Giang Ngạn, thành phố Vũ Hán; Hiếu Cảm; thành phố Kinh Châu (02); một gia đình ba thế hệ có năm đệ tử Đại Pháp tại Vũ Hán; thị trấn Nhất Hương, Kinh Châu; huyện Kỳ Xuân, thành phố Hoàng Cương; thành phố Thập Yển; Vũ Hán (02); Chung Tường, thành phố Kinh Môn (04); huyện Vân Mộng, thành phố Hiếu Cảm; Tùng Tư, thành phố Kinh Châu (02); Hoàng Thạch; một nhóm học Pháp tại Hoàng Mai, Hoàng Cương; Hồ Bắc; một nhóm học Pháp tại Hồ Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431017.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share