[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Hà Bắc, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Huyện Đông Quang, thành phố Thương Châu (02); một nhóm học Pháp và người thân tại Hàm Đan; gia đình 6 người tại Bạc Đầu, thành phố Thương Châu; huyện Thành An, Hàm Đan; Bạc Đầu, thành phố Thương Châu (03); một nhóm học Pháp tại Bạc Đầu, thành phố Thương Châu; Hà Bắc; một nhóm học Pháp tại huyện Nhiêu Dương, thành phố Hành Thủy; huyện Nhiêu Dương, thành phố Hành Thủy (02); Hình Đài; một đệ tử Đại Pháp và người thân tại huyện Nam Bì, Thương Châu; một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp và người thân tại Hàm Đan; một nhóm học Pháp 40 người tại Hàm Đan; Hành Thủy (02); huyện Ngô Kiều, thành phố Thương Châu; huyện Khúc Chu, thành phố Hàm Đan (02).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431015.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share