[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Giang Tô tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Giang Tô (2); Thành phố cảng Liên Vân (1); thành phố Tô Châu (1); thành phố Từ Châu (1); thành phố Nam Kinh (7); thành phố Dương Châu (1); Hoài An (1); thành phố Diêm Thành (2); thành phố Thái Châu (3); thành phố Nam Thông (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/江苏大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431013.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share