[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Quảng Đông tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Sán Đầu (6); thành phố Châu Hải (1); thành phố Triều Châu (4); thành phố Hà Nguyên (3); thành phố Yết Dương (3); thành phố Huệ Châu (1); thành phố Mậu Danh (3); thành phố Giang Môn (2); thành phố Thâm Quyến (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431009.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share