[MINH HUỆ 19-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Hồ Nam, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Hành Dương; thành phố Nhạc Dương (06); Ninh Hương; Hoài Hóa; Sâm Châu; huyện Nhạc Dương, thành phố Nhạc Dương; đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Tương Đàm; Quân Sơn, Nhạc Dương (03); huyện Tĩnh Châu, thành phố Hoài Hóa (02); một nhóm học Pháp tại thành phố Nhạc Dương (02); một cặp vợ chồng đệ  tử Đại Pháp cao niên và người thân tại thành phố Hành Dương; một gia đình đệ tử Đại Pháp tại Sâm Châu; một đệ tử Đại Pháp và gia đình tại thành phố Ninh Hương; đệ tử Đại Pháp đi làm được tại ngoại tại Thiệu Đông; huyện Tân Hóa, thành phố Lâu Để (02); Hồng Giang, thành phố Hoài Hóa (02).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/湖南大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431018.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share