[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Cam Túc, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Mẹ con đệ tử Đại Pháp tại Lan Châu; một gia đình đệ tử Đại Pháp tại Kim Xương; thành phố Bạch Ngân; ba chị em đệ tử Đại Pháp tại Thất Lý Hà, Lan Châu; một gia đình học viên bốn người tại Thành Quan, Lan Châu; Lan Châu; Khánh Dương; quận Tây Phong, thành phố Khánh Dương; một gia đình đệ tử Đại Pháp tại Khánh Dương; một gia đình đệ tử Đại Pháp 6 người tại Khánh Dương; quận Bình Xuyên, thành phố Bạch Ngân; một nhóm học Pháp tại quận Bình Xuyên, thành phố Bạch Ngân; một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại Kim Xương; học viên sống lưu lạc bên ngoài Kim Xương; một nữ đệ tử Đại Pháp tại Kim Xương; một gia đình đệ tử Đại Pháp tại Kim Xương; Chu Khúc, Cam Túc; nhóm học Pháp 2 người tại thành phố Thiên Thủy; đệt tử Đại Pháp tại huyện Ngũ, thành phố Thiên Thủy.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/甘肃大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431020.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share