[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Ninh An, thành phố Mẫu Đan Giang; Tuy Hóa (04); một nhóm học Pháp tại thành phố Tuy Hóa; huyện Hữu Nghị, thành phố Song Áp Sơn (03); Gia Cách Đạt Kỳ, địa khu Hưng An Lĩnh (03); một nhóm học Pháp tại Đại Hưng An Lĩnh; một gia đình ba thế hệ tại Đại Hưng An Lĩnh; quận Kim Lâm, thành phố Y Xuân; thành phố Y Xuân; một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại thành phố Y Xuân; một gia đình đệ tử Đại Pháp ba thế hệ tại Thanh Đảo; Nông trường Bảo Tuyền Lĩnh huyện La Bắc, thành phố Hạc Cương; huyện Nhiêu Hà, thành phố Song Áp Sơn (02); huyện Bột Lợi, thành phố Thất Đài Hà.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431027.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share