[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Liêu Ninh, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Phủ Thuận (3); huyện Đông Cảng, thành phố Đan Đông (9); Thành phố An Sơn (5); Nhà tù tại Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/431080.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share