[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Hắc Long Giang (6); Thành phố Mẫu Đơn Giang (4); Thành phố Thất Đài Hà (5); Huyện Ninh An, thành phố Mẫu Đơn Giang; Tuy Dương Trấn; Thành phố Tuy Hóa; Thành phố Hạc Cương (2); Thành phố Song Áp Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/431083.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share