[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Cát Lâm, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Liễu Hà, thành phố Thông Hóa (13); huyện Diên Cát, châu tự trị Diên Biên; thành phố Thông Hóa; Thành phố Liêu Nguyên (2); Thành phố Bạch Thành (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/431086.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share