[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Hồ Bắc, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Quận Sa Thị, thành phố Kinh Châu;thành phố Nghi Xương (2); Ôn Tuyền, thành phố Hàm Ninh (9); huyện Đại Ngộ, thành phố Hiếu Cảm; thành phố Hàm Ninh (2); huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương; thành phố Vũ Hán; Cát Châu Bá, thành phố Nghi Xương; huyện Tùng Tư, thành phố Kinh Châu; thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/431092.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share