[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thị trấn Tuy Hóa (6); địa khu Thất Đài Hà (9); địa khu Hạc Cương (1); huyện Lan Tây (1); Thành phố Ninh An (1); huyện Hải Lâm, thành phố Mẫu Đơn Giang (2); huyện Bắc An, thành phố Hắc Hà (1); thành phố Y Xuân (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/431096.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share