[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Liêu Ninh, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện tự trị Tân Tân (9), thành phố An Sơn (4), địa khu Nam Tạp Mộc (6).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/431094.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share