[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Địa khu Đạt Xuyên (1); địa khu Nam Sung (5); địa khu Toại Ninh (4); Thành phố Lạc Sơn (9); địa khu Nội Giang (2); Huyện Lân Thủy, thành phố Quảng An (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/431100.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share