[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Liêu Ninh (1); huyện Tân Tân thuộc thành phố Phủ Thuận (17); thành phố Doanh Khẩu (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431121.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share