[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Giai Mộc Tư, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Phú Cẩm (2); Giai Mộc Tư (11); nhóm học Pháp ở Giai Mộc Tư (3); Thang Nguyên (6).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–430993.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share