[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tân Cát Lâm; Long Đàm; Cát Lâm (8); nhóm học Pháp ở Bích Thủy; nhóm học Pháp ở Nhạc Viên; nhóm học Pháp ở Cát Lâm (4); nhóm học Pháp ở Giang Nam; Cát Thư, Thư Lan (2); Giao Hà (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/吉林市大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–430997.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share