[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu dưới đây thuộc Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh tại Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đại Liên (12); khu Kim Châu (3); thành phố Trang Hà (1); khu Phổ Lan Điếm (4); khu Sa Hà Khẩu (2); khu Khai Phát (1); khu Kim Phổ Tân (1); khu Cao Tân Viên (1).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/大连大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–430954.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share