[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Cam Nam (2); Ngang Ngang Khê; Tề Tề Cáp Nhĩ (7); nhóm học Pháp ở Tề Tề Cáp Nhĩ; Long Sa (5); Kiến Hoa; Thiết Phong; khu Phú; Phú Dụ (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/齐齐哈尔大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–430990.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share