[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Giai Mộc Tư (14); Kiều Nam (1); trấn Vọng Giang (1); nông trường Bắc Bộ thuộc khu Kiến Tam Giang (3); huyện Thang Nguyên (2); phố Giai Đông (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–430944.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share