[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cẩm Châu, Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Nghĩa (7); Cẩm Châu (9); Thiết Tân; nhóm học Pháp ở Cẩm Châu; nhóm học Pháp ở huyện Nghĩa; Thái Hoà; Hắc Sơn (2); Tân Hải Tân (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/锦州大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–430985.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share