[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Thẩm Dương, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại Thẩm Dương (11); khu Thiết Tây (2); khu Hoàng Cô; thành phố Thẩm Dương và khu Bình (3); thành phố Đăng Tháp

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/沈阳大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431075.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share