[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (6); khu Bình Phường (6); thành phố Ngũ Thường, thị trấn Lạp Lâm (6); khu Đạo Lý (2);

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/哈尔滨大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431099.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share