[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Địa khu Tây Bộ; khu Đạo Lý (2); khu Bình Phường; khu Hương Phường; thành phố Cáp Nhĩ Tân (2); thành phố Ngũ Thường (6); huyện Mộc Lan (5); khu Song Thành; khu Hô Lan


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/哈尔滨大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431087.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share