[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Bảo Định, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Huyện Phụ Bình (8); thành phố Bảo Định (2); khu Liên Trì; Bác Dã (8)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431084.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share