[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Thượng Hải, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại khu Dương Phổ (4); khu mới Dương Phổ (3); khu Gia Định; khu Phổ Đà; khu Đông Tân (2); thành phố Thượng Hải (4); Lan Châu; khu Hoàng Phổ (2); khu Tùng Giang; khu Mẫn Hành; đệ tử Đại Pháp thành phố Cát Lâm sống tại Thượng Hải; một học viên Đại Pháp trung niên và cao tuổi từ Tứ Xuyên tạm trú tại Thượng; khu Phổ Đà; khu Phụng Hiền.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/上海大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–430942.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share